Årsredovisning

Vi hjälper dig att upprätta årsredovisning.

Årsbokslutet avslutas med en årsredovisning för Aktiebolag enligt årsredovisningslagen.

Årsbokslutet offentligörs hos bolagsverket till skillnad från ett årsbokslut.