Bokslut

Känner du dig överarbetad och trött, glöm det. ET Ekonomi hjälper dig med upprättande av ditt bokslut.

Ett bokslut handlar om att avsluta den löpande bofköringen för ett räkenskapsår. Man sammanställer alla transaktioner under året samt gör sk bokslutsdispositioner enligt bokföringslagens regler.