Bolagsbildning

Vi arbetar utifrån dina egna förutsättningar och ger goda råd inför val av bolagsform. Vi hjälper till med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket.

I ett aktiebolag är du skyldig att ha godkänd eller auktoriserad revisor, som granskar bolagets räkenskaper och styrelsen förvaltning av bolaget. I enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag finns normalt inget krav på formell revisor. Det är ändå en fördel om du har kontakt med revisor, redovisningskonsult eller annan ekonomikonsult från en revisions- eller redovisningsbyrå.