Löner

Vi utför lönehantering för olika branscher. Beroende på vad ditt företag behöver så anpassar vi lönehanteringstjänsterna så att det passar just er.

Vi hjälper också gärna till om ni behöver tillfällig hjälp med att göra löner, till exempel vid perioder av extra hög arbetsbelastning, vid sjukdom, långtidsfrånvaro eller ledighet.

Vi är alltid uppdaterade gällande lagar och förordningar, oavsett bransch eller typ av verksamhet.