Sveriges Redovisningskonsulter Förbund SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF bildades 1936 och är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. SRF har idag ca 6 000 medlemmar verksamma över hela landet.

De anlitas av mer än 300.000 svenska och utländska företag.

6 000 medlemmar över hela landet.

En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner.

300.000 svenska företag

SRF:s krav på medlemmarna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. SRF arbetar för att redovisningskonsulter anslutna till SRF ska vara ett självklart val för småföretagaren. 
 
Förbundets ändamål är att arbeta för en sund branschutveckling. SRF bevakar vad som händer inom redovisnings- och ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom samarbete med myndigheter och organisationer. Genom utbildningsverksamheten skapar SRF förutsättningar för medlemmarna att höja kompetensen vilket stärker tryggheten för kunderna. 
 


Kerstin & Susanne är auktoriserade               redovisningskonsulter.

En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitets-begreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtals-partner.

SRF:s krav på medlemmarna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. SRF arbetar för att redovisnings­konsulter anslutna till SRF ska vara ett självklart val för småföretagaren.